Вашият акаунт

Electrics.bg ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате Платформата, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. В този смисъл при всеки достъп/използване на Платформата посредством акаунта (потребителско име и парола) Вие поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.

Чрез влизането/използването на Платформата Клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица. Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на Вашия акаунт, Ви препоръчваме веднага да ни информирате. Когато се регистрирате в Платформата, информацията, която ни предоставяте трябва да е коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност за всички Ваши изявления/записи/ фалшиви данни.

Electrics.bg си запазва правото да откаже на който и да е Клиент достъп до Платформата, да закрие акаунт или да анулира Поръчки, включително потвърдени поръчки. Също така, достъпът до Платформата може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжката й или въвеждане на нови дейности или услуги.

Electrics.bg ще положи всички усилия да осигури достъп до Платформата без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

Политика за конфиденциалност

Electrics.bg разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти и гарантираме, че Вашите лични данни са защитени. Препоръките на Electrics.bg:

Пазете паролата си!
Не предоставяйте паролата си на никого! Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви.
Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти!
Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафене), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;
Често сменяйте паролата!
Не разгласявайте лична информация!
Electrics.bg няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта си за използване на Платформата или номера на кредитната/дебитната си карта. Electrics.bg няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано. Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Electrics.bg. Идентифицирайте фалшивите имейли (фалшификация или измама).

Автентичните имейли на Electrics.bg са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@Electrics.bg ”

Не са автентични имейли от Electrics.bg, които изискват лична информация, или тези, които Ви насочват към сайт, различен от www.Electrics.bg

Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в Платформата, ще бъде обработена от Electrics.bg.

Electrics.bg гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от Клиенти, се използват от Electrics.bg за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги. Също така, Electrics.bg използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Платформата, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Платформата.

Electrics.bg запазва всякаква информация, поставена на Платформата или изпратена по друг начин от Клиенти.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт във Electrics.bg, за търсене на продукти в Платформата, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в Платформата или тогава, когато общувате със служители на Electrics.bg.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез единен граждански номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, фамилия, адрес , имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера).

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Electrics.bg, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на бисквитките; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, Electrics.bg може да използва данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на Платформата за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите Платформата и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Electrics.bg публикува реклами, съдържание или анализи, Electrics.bg може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове.

ФД може да използва модули бисквитки и за други цели, включително за: Достъп до информация, когато влизате, за да предостави персонализирано съдържание, за да съхрани последната визуализирана страница на един продукт или услуга на GMshop оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси. Вътрешен анализ, предоставен от клиента.

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите на Electrics.bg.

Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга на Electrics.bg, след изтичането на определен период от време Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Ако желаете да не получавате реклами от Electrics.bg, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Electrics.bg, моля, посетете страницата за отказване на абонамента. Electrics.bg Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване, трябва да влезете в Electrics.bg, преди да се отпишете.

Ако отхвърляте всички модули бисквитки, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Electrics.bg, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Electrics.bg.

Достъпни на Платформата данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, имейл адрес, парола, предпочитания за комуникация).

Информацията с личните данни на Клиентите са важен компонент от дейността нa Electrics.bg.

Чрез регистрирането в Платформата, извършване на Поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Electrics.bg и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Electrics.bg:

Участие в конкурси, промоции;

Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в Платформата, администриране т.н.);
Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Платформата и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
За да осигури достъпа до ограничени раздели на Платформата;
Пазарни изследвания;

Следене на продажбени данни.

Electrics.bg може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на Electrics.bg, но без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си. Electrics.bg ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато законът изрично му позволява или за да защити своите права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените.

Използвайки имейл адрес office@Electrics.bg, Клиентите могат да:

– получават потвърждение дали техните лични данни се обработват или не;

– да се получават съобщения, съдържащи личните им данни, които се обработват;

– да се противопоставят на обработката на своите лични данни съгласно закона.

Права за интелектуална собственост

Съдържанието на тази Платформа, формата, текстът, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Electrics.bg, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в тази Платформа (съдържание), са собственост на Electrics.bg.

Достъпът /използването на тази Платформа не дава на Клиента права за препродажба или търговско използване на Платформата или съдържанието ѝ.

Клиентите нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от Electrics.bg, да направят копия на Платформата или съдържанието ѝ.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Electrics.bg.

Достъп /използване на тази Платформа не се разрешава на Клиент с цел той да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел тази Платформа и всяка част от нея, без изричното писмено съгласие на Electrics.bg.

Клиентите нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на Платформата, без изричното писмено съгласие на Electrics.bg.

Чрез представяне на информация или материали чрез тази Платформа Клиентът се съгласява да предостави на дружеството Electrics.bg. правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така Клиентът се съгласява, че дружеството Electrics.bg може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, ноу-хау или техники, изпратени чрез Платформата www.Electrics.bg. Дружеството Electrics.bg няма да бъде обвързано със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство има други изисквания в това отношение.